RAPORTY DOTYCZĄCE PROGRAMU OBYWATELSTWA RAPORTY DOTYCZĄCE PROGRAMU OBYWATELSTWA RAPORTY DOTYCZĄCE PROGRAMU OBYWATELSTWA RAPORTY DOTYCZĄCE PROGRAMU OBYWATELSTWA

notch


accessibility


NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Raporty dotyczą formalnych aspektów naszej działalności i są przeznaczone dla klientów, pacjentów, pracowników, organów rządowych i regulacyjnych, inwestorów, specjalnych grup interesów, organizacji pozarządowych i liderów opinii.

Staramy się, aby informacje dotyczące zasad i standardów naszego podejmowania decyzji w działalności biznesowej były ogólnodostępne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej dla Stanów Zjednoczonych.

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?