Diagnostyka Diagnostyka Diagnostyka Diagnostyka
DIAGNOSTYKA

DOKŁADNIEJSZE DANE KLUCZEM DO LEPSZEGO ZDROWIA

Trafne rozpoznanie jest podstawą skutecznego leczenia i pełnego powrotu do zdrowia. Specjalistyczne testy i narzędzia diagnostyczne firmy Abbott dostarczają informacji, które umożliwiają podejmowanie trafniejszych i szybszych decyzji klinicznych, zmieniając standardy leczenia na całym świecie.

Nasze pionierskie technologie są dostępne w różnych obszarach opieki zdrowotnej i obejmują aparaturę do badań diagnostycznych, testy diagnostyczne, rozwiązania zautomatyzowane i informatyczne dle placówek szpitalnych, produkty dla laboratoriów referencyjnych, centrów krwiodawstwa, oddziałów ratunkowych, gabinetów lekarskich i przychodni.

PODSTAWOWE BADANIA

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NA POTRZEBY SZYBSZEJ I TRAFNIEJSZEJ DIAGNOSTYKI

Podczas podejmowania decyzji o leczeniu lekarze muszą polegać na rzetelnych i sprawnie uzyskiwanych informacjach diagnostycznych. Nasza aparatura diagnostyczna i testy są stosowane w placówkach szpitalnych, laboratoriach i przychodniach, w badaniach przesiewowych oraz diagnostyce chorób, jak również w monitorowaniu ogólnego stanu zdrowia pacjentów. Naszym celem jest pomaganie pracownikom służby zdrowia w sprawniejszym rozpoznawaniu i leczeniu stanów chorobowych.

DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA

ZINDYWIDUALIZOWANE LECZENIE JUŻ NIE TYLKO W SFERZE MARZEŃ

Diagnostyka molekularna zmienia podejście do rozpoznawania i leczenia poważnych chorób, takich jak niektóre choroby zakaźne i nowotworowe. Aparaty do diagnostyki molekularnej firmy Abbott analizują łańcuchy DNA i RNA na poziomie molekularnym, pozwalając podejmować decyzje o leczeniu na podstawie bardziej szczegółowych informacji z badań klinicznych i dobierać trafnie spersonalizowane terapie o wysokim prawdopodobieństwie skuteczności.

OPIEKA PRZYŁOŻKOWA

WYNIKI BADAŃ W KILKA MINUT

Sprawne uzyskiwanie dokładnych i rzetelnych wyników badań to priorytet na oddziałach ratunkowych i intensywnej terapii, oraz we wszystkich sytuacjach wymagających szybkiego podejmowania decyzji o leczeniu. Podręczne, przenośne analizatory krwi firmy Abbott umożliwiają uzyskiwanie wyników o jakości laboratoryjnej, w czasie rzeczywistym i przy łóżku pacjenta. Pozwala to przyspieszyć podejmowanie decyzji i zapewnić doskonałą jakość opieki w dowolnym czasie i miejscu.

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE

INFORMACJE ZAWSZE W ZASIĘGU RĘKI

Laboratoria odgrywają kluczową rolę w opiece medycznej, dostarczając dokładne dane stanowiące podstawę do podejmowania decyzji o skutecznym leczeniu. Nasze rozwiązania informatyczne pomagają lepiej korzystać z pracy laboratoriów w całym zakresie usług: od przygotowywania próbek po badania i analizę. Dzięki uproszczeniu skomplikowanych procesów i przekazywaniu informacji tam, gdzie są potrzebne, zmieniamy sposób, w jaki laboratoria dostarczają i wykorzystują dane diagnostyczne.

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?