carousel

 

Plan Podziału Abbott Laboratories Polska Sp. z o.o. – komunikat z 1 października 2018

 

Abbott Laboratories Polska Sp. z o.o. oraz Abbott Medical Sp. z o.o. informują o planowanym podziale Abbott Laboratories Polska sp. z o.o., poprzez wydzielenie Dywizji AV (Dywizja Naczyniowa) oraz SH (Dywizja Strukturalnych Wad Serca) do Abbott Medical sp. z o.o. Spółki niniejszym udostępniają plan podziału do publicznej wiadomości.

 

Kliknij aby zapoznać się z Planem Podziału

 

KONTAKT Z PRASĄ

WYŚWIETL DANE KONTAKTOWE

Przedstawiciele mediów mogą kontaktować się z rzecznikami prasowymi firmy Abbott z poszczególnych krajów lub z całego świata.

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?