DOSTAWCY

JAKOŚĆ KLUCZEM NASZEGO SUKCESU

Dowiedz się więcej o naszych oczekiwaniach, nabywanych produktach i usługach oraz dodatkowych wymaganiach dotyczących dostawców.

 

RÓŻNORODNOŚĆ DOSTAWCÓW

 

NASZA RÓŻNORODNOŚĆ JEST PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ

Staramy się zapewniać równe szanse firmom małym i prowadzonym przez mniejszości.

NADZÓR

BEZPIECZEŃSTWO SKŁADNIKÓW I JAKOŚĆ PROCESÓW

Bezpieczeństwo i niezawodność produktów to kluczowe elementy naszej obietnicy poprawy ludzkiego zdrowia.

WIĘCEJ INFORMACJI
WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW
NASZE WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW SŁUŻĄ NAWIĄZYWANIU I UTRZYMYWANIU DOBRYCH RELACJI BIZNESOWYCH

Od dostawców firmy Abbott wymagane jest zapoznanie się z opracowanymi przez nas wytycznymi (w języku angielskim) oraz wyrażenie na nie zgody. Dotyczą one następujących zagadnień:

 • Etyczne postępowanie
 • Uczciwość biznesowa i uczciwa konkurencja
 • Zachowanie poufności danych
 • Respektowanie praw pracowników i ochrona pracowników
 • Poszanowanie praw zwierząt
 • Dbałość o środowisko naturalne
 • Przestrzeganie przepisów BHP
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA
NASI DOSTAWCY POSTĘPUJĄ ZGODNIE ZE STANDARDAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z naszą misją odpowiedzialności społecznej analizujemy pod tym kątem działalność zarówno naszych nowych, jak i istniejących dostawców. Sprawdzamy, czy mogą zapewnić bezpieczne warunki pracy i uczciwie traktują niezależnych wykonawców, a także czy działają etycznie, wytwarzają produkty w sposób ekologiczny i korzystają ze skutecznych systemów zarządzania.

 

Warto także zaznaczyć, że firma Abbott podejmuje współpracę wyłącznie z dostawcami, którzy udowodnią, że w ich firmie nie stosuje się handlu ludźmi ani niewolnictwa.

 

Więcej informacji na temat naszego programu odpowiedzialności społecznej dostawców (Supplier Social Responsibility Program) można uzyskać w części Często zadawane pytania, w naszym oświadczeniu dotyczącym ustawy stanu Kalifornia o przejrzystości łańcucha dostaw (California Supply Chain Transparency Act) lub pisząc na adres AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com.

NOWI DOSTAWCY

PRZESŁANIE INFORMACJI O FIRMIE

Zgłaszających chęć współpracy, nowych dostawców (niezróżnicowany status własności firmy) prosimy o przesłanie informacji o firmie na adres supplier@abbott.com. W wierszu tematu temacie wiadomości należy zamieścić informację o branży działalności firmy.

UWAGA: Dostawcy z firm o zróżnicowanej własności: prosimy kliknąć tutaj w celu uzyskania informacji o adresie do korespondencji.(strona w języku angielskim)

DOSKONAŁA JAKOŚĆ

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ USŁUG DOSTAWCÓW DZIĘKI INFORMACJOM ZWROTNYM

Opracowaliśmy kryteria oceny jakości usług dostawców, którzy mają największy wpływ na naszą działalność. Wyniki tej grupy dostawców są monitorowane zgodnie z wytycznymi z broszury dotyczącej jakości usług dostawców — Supplier Performance Program.(strona w języku angielskim)
WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA

POSTĘPOWANIE WEDŁUG ŚCISŁYCH NORM ETYCZNYCH

Nasze procedury postępowania w zakresie współpracy z personelem służby zdrowia i klientami na terenie Stanów Zjednoczonych mają służyć dostawcom za przewodnik zapewniania zgodności z naszymi procedurami postępowania w zakresie finansowania programów, jeśli dostawcy działają w naszym imieniu. Wszelkie odstępstwa od tych procedur muszą zostać wcześniej zatwierdzone w danym dziale przed specjalistę ds. etyki i zgodności z przepisami.

 

Procedury te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

WYMAGANIA DLA ZAKUPÓW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ ZAKUPU W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych wszystkie transakcje zakupu wykonywane przez firmę Abbott podlegają zasadom regulaminu dotyczącego materiałów i regulaminu dotyczącego usług (Terms and Conditions). Jeśli firma Abbott zawarła osobną umowę z Dostawcą, we wszelkich kwestiach spornych zasady regulaminu zamieszczone w tej pisemnej umowie mają priorytet nad zasadami regulaminu dotyczącego zamówień zakupu. Dodatkowe informacje zawiera dokument z uwagami dotyczącymi zamówień zakupu dla dostawców ze Stanów Zjednoczonych
ZAKUP TOWARÓW I USŁUG

NASZA FIRMA DOKONUJE ZAKUPU SZEROKIEGO ZAKRESU TOWARÓW I USŁUG

 

W 2014 roku szacowana suma wydana na zakup towarów i produktów od 22 000 dostawców z całego świata przekroczyła 10 miliardów dolarów amerykańskich. Nabywane przez nas towarów i usługi są związane z następującymi dziedzinami:

 

 • Reklama
 • Produkty rolne
 • Usługi bankowe
 • Produkty pochodzenia biologicznego
 • Wyposażenie kapitałowe
 • Produkty chemiczne
 • Usługi handlowe
 • Reklama
 • Usługi związane z organizacją spotkań / wydarzeń
 • Usługi drukowania
 • Sprzęt komputerowy / wyposażenie komputerowe
 • Budownictwo
 • Produkty do jednorazowego użytku
 • Sprzęt elektroniczny
 • Energia elektryczna / media
 • Usługi inżynieryjne
 • Flota pojazdów i związane z nią usługi
 • Usługi kateringowe
 • Paliwo / środki smarne
 • Pojemniki szklane
 • Usługi personelu służby zdrowia
 • Usługi związane z organizacją opieki medycznej
 • Części produkowane metodą formowania wtryskowego
 • Usługi informatyczne i telekomunikacyjne
 • Usługi stróżowskie / pralnicze
 • Architektura krajobrazu / kładzenie chodników i asfaltu
 • Usługi prawne
 • Usługi logistyczne / transportowe
 • Części wykonywane obróbką maszynową
 • Badania rynku
 • Metalurgia
 • Części na potrzeby konserwacji, napraw i przeglądów
 • Igły / kaniule
 • Materiały i usługi biurowe
 • Opakowania / materiały eksploatacyjne / etykiety
 • Dezynsekcja / usuwanie odpadów
 • Usługi specjalistyczne
 • Usługi stróżowskie / pralnicze
 • Architektura krajobrazu / kładzenie chodników i asfaltu
 • Usługi prawne
 • Usługi logistyczne / transportowe
 • Części wykonywane obróbką maszynową
 • Badania rynku
 • Metalurgia
 • Części na potrzeby konserwacji, napraw i przeglądów
 • Igły / kaniule
 • Materiały i usługi biurowe
 • Opakowania / materiały eksploatacyjne / etykiety
 • Dezynsekcja / usuwanie odpadów
 • Usługi specjalistyczne
  • Doradztwo
  • Usługi finansowe
  • Usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • Usługi z zakresu public relations
  • Szkolenia
 • Artykuły BHP
 • Leki kontrolowane (harmonogram kontroli) / specjalnie skażony alkohol etylowy (SDA)
 • Wyroby innych producentów
 • Usługi transportowe i dostawcze
 • Konserwacja pojazdów

 

notch


accessibility


true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?