DOSTAWCY

JAKOŚĆ KLUCZEM NASZEGO SUKCESU

Dowiedz się więcej o naszych oczekiwaniach, nabywanych produktach i usługach oraz dodatkowych wymaganiach dotyczących dostawców.

 

RÓŻNORODNOŚĆ DOSTAWCÓW

 

NASZA RÓŻNORODNOŚĆ JEST PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ

Staramy się zapewniać równe szanse firmom małym i prowadzonym przez mniejszości.

NADZÓR

BEZPIECZEŃSTWO SKŁADNIKÓW I JAKOŚĆ PROCESÓW

Bezpieczeństwo i niezawodność produktów to kluczowe elementy naszej obietnicy poprawy ludzkiego zdrowia.

WIĘCEJ INFORMACJI

WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW


NASZE WYTYCZNE DLA DOSTAWCÓW SŁUŻĄ NAWIĄZYWANIU I UTRZYMYWANIU DOBRYCH RELACJI BIZNESOWYCH

Od dostawców firmy Abbott wymagane jest zapoznanie się z opracowanymi przez nas wytycznymi (w języku angielskim) oraz wyrażenie na nie zgody. Dotyczą one następujących zagadnień:

  • Etyczne postępowanie
  • Uczciwość biznesowa i uczciwa konkurencja
  • Zachowanie poufności danych
  • Respektowanie praw pracowników i ochrona pracowników
  • Poszanowanie praw zwierząt
  • Dbałość o środowisko naturalne
  • Przestrzeganie przepisów BHP

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA


NASI DOSTAWCY POSTĘPUJĄ ZGODNIE ZE STANDARDAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z naszą misją odpowiedzialności społecznej analizujemy pod tym kątem działalność zarówno naszych nowych, jak i istniejących dostawców. Sprawdzamy, czy mogą zapewnić bezpieczne warunki pracy i uczciwie traktują niezależnych wykonawców, a także czy działają etycznie, wytwarzają produkty w sposób ekologiczny i korzystają ze skutecznych systemów zarządzania.

 

Warto także zaznaczyć, że firma Abbott podejmuje współpracę wyłącznie z dostawcami, którzy udowodnią, że w ich firmie nie stosuje się handlu ludźmi ani niewolnictwa.

 

Więcej informacji na temat naszego programu odpowiedzialności społecznej dostawców (Supplier Social Responsibility Program) można uzyskać w części Często zadawane pytania, w naszym oświadczeniu dotyczącym ustawy stanu Kalifornia o przejrzystości łańcucha dostaw (California Supply Chain Transparency Act) lub pisząc na adres AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com.

NOWI DOSTAWCY


PRZESŁANIE INFORMACJI O FIRMIE

Zgłaszających chęć współpracy, nowych dostawców (niezróżnicowany status własności firmy) prosimy o przesłanie informacji o firmie na adres supplier@abbott.com. W wierszu tematu temacie wiadomości należy zamieścić informację o branży działalności firmy.

UWAGA: Dostawcy z firm o zróżnicowanej własności: prosimy kliknąć tutaj w celu uzyskania informacji o adresie do korespondencji.(strona w języku angielskim)

DOSKONAŁA JAKOŚĆ


DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ USŁUG DOSTAWCÓW DZIĘKI INFORMACJOM ZWROTNYM

Opracowaliśmy kryteria oceny jakości usług dostawców, którzy mają największy wpływ na naszą działalność. Wyniki tej grupy dostawców są monitorowane zgodnie z wytycznymi z broszury dotyczącej jakości usług dostawców — Supplier Performance Program.(strona w języku angielskim)

WSPÓŁPRACA ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA


POSTĘPOWANIE WEDŁUG ŚCISŁYCH NORM ETYCZNYCH

Nasze procedury postępowania w zakresie współpracy z personelem służby zdrowia i klientami na terenie Stanów Zjednoczonych mają służyć dostawcom za przewodnik zapewniania zgodności z naszymi procedurami postępowania w zakresie finansowania programów, jeśli dostawcy działają w naszym imieniu. Wszelkie odstępstwa od tych procedur muszą zostać wcześniej zatwierdzone w danym dziale przed specjalistę ds. etyki i zgodności z przepisami.

 

Procedury te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

WYMAGANIA DLA ZAKUPÓW


WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ ZAKUPU W STANACH ZJEDNOCZONYCH

W Stanach Zjednoczonych wszystkie transakcje zakupu wykonywane przez firmę Abbott podlegają zasadom regulaminu dotyczącego materiałów i regulaminu dotyczącego usług (Terms and Conditions). Jeśli firma Abbott zawarła osobną umowę z Dostawcą, we wszelkich kwestiach spornych zasady regulaminu zamieszczone w tej pisemnej umowie mają priorytet nad zasadami regulaminu dotyczącego zamówień zakupu. Dodatkowe informacje zawiera dokument z uwagami dotyczącymi zamówień zakupu dla dostawców ze Stanów Zjednoczonych

ZAKUP TOWARÓW I USŁUG


NASZA FIRMA DOKONUJE ZAKUPU SZEROKIEGO ZAKRESU TOWARÓW I USŁUG

 

W 2014 roku szacowana suma wydana na zakup towarów i produktów od 22 000 dostawców z całego świata przekroczyła 10 miliardów dolarów amerykańskich. Nabywane przez nas towarów i usługi są związane z następującymi dziedzinami:

 

  • Reklama
  • Produkty rolne
  • Usługi bankowe
  • Produkty pochodzenia biologicznego
  • Wyposażenie kapitałowe
  • Produkty chemiczne
  • Usługi handlowe
  • Reklama
  • Usługi związane z organizacją spotkań / wydarzeń
  • Usługi drukowania
  • Sprzęt komputerowy / wyposażenie komputerowe
  • Budownictwo
  • Produkty do jednorazowego użytku
  • Sprzęt elektroniczny
  • Energia elektryczna / media
  • Usługi inżynieryjne
  • Flota pojazdów i związane z nią usługi
  • Usługi kateringowe
  • Paliwo / środki smarne
  • Pojemniki szklane
  • Usługi personelu służby zdrowia
  • Usługi związane z organizacją opieki medycznej
  • Części produkowane metodą formowania wtryskowego
  • Usługi informatyczne i telekomunikacyjne
  • Usługi stróżowskie / pralnicze
  • Architektura krajobrazu / kładzenie chodników i asfaltu
  • Usługi prawne
  • Usługi logistyczne / transportowe
  • Części wykonywane obróbką maszynową
  • Badania rynku
  • Metalurgia
  • Części na potrzeby konserwacji, napraw i przeglądów
  • Igły / kaniule
  • Materiały i usługi biurowe
  • Opakowania / materiały eksploatacyjne / etykiety
  • Dezynsekcja / usuwanie odpadów
  • Usługi specjalistyczne
  • Usługi stróżowskie / pralnicze
  • Architektura krajobrazu / kładzenie chodników i asfaltu
  • Usługi prawne
  • Usługi logistyczne / transportowe
  • Części wykonywane obróbką maszynową
  • Badania rynku
  • Metalurgia
  • Części na potrzeby konserwacji, napraw i przeglądów
  • Igły / kaniule
  • Materiały i usługi biurowe
  • Opakowania / materiały eksploatacyjne / etykiety
  • Dezynsekcja / usuwanie odpadów
  • Usługi specjalistyczne
    • Doradztwo
    • Usługi finansowe
    • Usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
    • Usługi z zakresu public relations
    • Szkolenia
  • Artykuły BHP
  • Leki kontrolowane (harmonogram kontroli) / specjalnie skażony alkohol etylowy (SDA)
  • Wyroby innych producentów
  • Usługi transportowe i dostawcze
  • Konserwacja pojazdów

 

notch


accessibility


true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?