NADZÓR

NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM SKŁADNIKÓW I JAKOŚCIĄ PROCESÓW

Naszym celem jako lidera w ogólnoświatowej branży opieki zdrowotnej jest opracowywanie produktów, które chronią ludzkie życie i poprawiają jego jakość. Kluczowe jest więc zapewnienie, że nasze produkty są bezpieczne, skuteczne i przynoszą zamierzone korzyści dla zdrowia.

WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

NASI DOSTAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NAJWYŻSZE STANDARDY JAKOŚCI

Rządy wielu krajów na całym świecie wprowadzają nowe prawa i rozporządzenia ograniczające użycie niektórych substancji chemicznych w wytwarzanych produktach. Są to m.in.:

 

  • Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
  • Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS);
  • Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.
true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?