INFORMACJE O FIRMIE ABBOTT

SERCEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY ABBOTT JEST ŻYCIE

KIM JESTEŚMY

NOWE MOŻLIWOŚCI

Każdego dnia w różnych zakątkach świata odkrywamy nowe sposoby na poprawę jakości życia, otwierając przed coraz większym gronem ludzi nowe możliwości dzięki sile zdrowia.

LTTF LTTF LTTF

ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ.

ZACHOWUJĄC DOBRE ZDROWIE, MOŻEMY CZERPAĆ Z ŻYCIA PEŁNYMI GARŚCIAMI

Cieszenie się pełnią życia dla każdego człowieka oznacza coś innego, ale w jednym wszyscy jesteśmy zgodni: każdy z nas chce przeżyć swoje życie jak najlepiej. Przekonaj się razem z nami, co znaczy żyć pełnią życia, zarówno dla każdego z nas z osobna, jak i dla społeczności.

GLOBALNE OBYWATELSTWO

BUDOWANIE ZDROWSZEGO, PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Jesteśmy przekonani, że społeczności na całym świecie mają potencjał do budowania cywilizacji zdrowia i dobrobytu. Według nas ludzie zdrowi tworzą silniejsze, bardziej produktywne społeczności o większym potencjale. Codziennie staramy się pielęgnować dobrostan gospodarczy, środowiskowy i społeczny w każdym kraju i aspekcie naszej działalności.

ABBOTT POLSKA

Pragniemy zapoczątkować ogólnoświatową dyskusję o tym, jak dobre zdrowie otwiera w życiu nowe możliwości. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej różnią się w zależności od kraju. Z tego też względu staramy się poznawać, przewidywać i wyprzedzać światowe trendy związane z ochroną zdrowia. Stąd inwestujemy w technologie, szukamy odpowiedniego podejścia naukowego i nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami, aby tworzyć rozwiązania spełniające lokalne potrzeby i jak najlepiej służyć pacjentom.