INFORMACJE O FIRMIE ABBOTT

SERCEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY ABBOTT JEST ŻYCIE

KIM JESTEŚMY

NOWE MOŻLIWOŚCI

Każdego dnia w różnych zakątkach świata odkrywamy nowe sposoby na poprawę jakości życia, otwierając przed coraz większym gronem ludzi nowe możliwości dzięki sile zdrowia.

LTTF

ŻYCIE BEZ OGRANICZEŃ.

ZACHOWUJĄC DOBRE ZDROWIE, MOŻEMY CZERPAĆ Z ŻYCIA PEŁNYMI GARŚCIAMI

Cieszenie się pełnią życia dla każdego człowieka oznacza coś innego, ale w jednym wszyscy jesteśmy zgodni: każdy z nas chce przeżyć swoje życie jak najlepiej. Przekonaj się razem z nami, co znaczy żyć pełnią życia, zarówno dla każdego z nas z osobna, jak i dla społeczności.

GLOBALNE OBYWATELSTWO

BUDOWANIE ZDROWSZEGO, PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA

Jesteśmy przekonani, że społeczności na całym świecie mają potencjał do budowania cywilizacji zdrowia i dobrobytu. Według nas ludzie zdrowi tworzą silniejsze, bardziej produktywne społeczności o większym potencjale. Codziennie staramy się pielęgnować dobrostan gospodarczy, środowiskowy i społeczny w każdym kraju i aspekcie naszej działalności.

ABBOTT POLSKA

Pragniemy zapoczątkować ogólnoświatową dyskusję o tym, jak dobre zdrowie otwiera w życiu nowe możliwości. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej różnią się w zależności od kraju. Z tego też względu staramy się poznawać, przewidywać i wyprzedzać światowe trendy związane z ochroną zdrowia. Stąd inwestujemy w technologie, szukamy odpowiedniego podejścia naukowego i nawiązujemy współpracę z innymi organizacjami, aby tworzyć rozwiązania spełniające lokalne potrzeby i jak najlepiej służyć pacjentom.