SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT SOCIAL IMPACT
WYWIERANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU

Jako liderowi w branży usług zdrowotnych, nieodłącznie towarzyszy nam dążenie do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, aby mogli żyć dłużej i cieszyć się lepszą jakością życia. Nasze wyjątkowe atuty pozwalają nam tworzyć i inwestować w przełomowe rozwiązania innowacyjne, projektować nowe modele biznesowe w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb zdrowotnych, a także znajdować mierzalne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi dzięki fachowej wiedzy naukowej i technicznej. Kiedy z myślenia systemowego i współpracy czynimy priorytety, możemy rozwijać naszą firmę, wpływać na poprawę warunków życia i tworzyć wartości w społecznościach na całym świecie.

 

 
KLUCZOWE OBSZARY
alt DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DZIAŁANIA CHARYTATYWNE
Działania charytatywne postrzegamy jako potężne źródło innowacji społecznych, które przyczyniają się do tworzenia prężnych i zdrowych społeczności.
alt DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
NAPĘDZANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
Rozwiązania dla społeczności muszą być wynikiem wspólnych wysiłków podejmowanych z ludźmi, których staramy się wspierać, a docelowo stać się ich własnością
alt DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
WYRAZISTE
Pomiar i ocena skutków naszego oddziaływania pozwalają nam nieustannie uczyć się i podejmować kluczowe decyzje
alt DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DŁUGOFALOWE
Rozumiemy, że długoterminowe powodzenie naszych inicjatyw zależy od samodzielności, bez wsparcia ze strony darczyńców
true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?