ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

Dostęp do opieki zdrowotnej, społeczne zaangażowanie, edukacja.

white curve

WYWIERANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU

Jako liderowi w branży usług zdrowotnych, nieodłącznie towarzyszy nam dążenie do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, aby mogli żyć dłużej i cieszyć się lepszą jakością życia. Nasze wyjątkowe atuty pozwalają nam tworzyć i inwestować w przełomowe rozwiązania innowacyjne, projektować nowe modele biznesowe w celu zaspokojenia pojawiających się potrzeb zdrowotnych, a także znajdować mierzalne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami społecznymi dzięki fachowej wiedzy naukowej i technicznej. Kiedy z myślenia systemowego i współpracy czynimy priorytety, możemy rozwijać naszą firmę, wpływać na poprawę warunków życia i tworzyć wartości w społecznościach na całym świecie.

KLUCZOWE OBSZARY

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE

Działania charytatywne postrzegamy jako potężne źródło innowacji społecznych, które przyczyniają się do tworzenia prężnych i zdrowych społeczności.

NAPĘDZANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Rozwiązania dla społeczności muszą być wynikiem wspólnych wysiłków podejmowanych z ludźmi, których staramy się wspierać, a docelowo stać się ich własnością

WYRAZISTE

Pomiar i ocena skutków naszego oddziaływania pozwalają nam nieustannie uczyć się i podejmować kluczowe decyzje

DŁUGOFALOWE

Rozumiemy, że długoterminowe powodzenie naszych inicjatyw zależy od samodzielności, bez wsparcia ze strony darczyńców