SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY SUSTAINABILITY
WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój w firmie Abbott to obszary, gdzie szanse dla naszej firmy przecinają się z pozytywnymi skutkami dla społeczności i środowiska naturalnego. Dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu. Mamy zamiar dostarczać przełomowe technologie oraz tworzyć wartości w społecznościach na całym świecie.

 

 

    • Zdobywamy zaufanie do naszej marki i produktów dzięki przestrzeganiu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zasad etyki i uczciwości.
    • Wprowadzamy nowe rozwiązania, aby zaspokajać zmieniające się potrzeby zdrowotne i tworzyć nowe systemy opieki medycznej dla osób, które najbardziej tego potrzebują.
    • Wspieramy i chronimy zdrowe warunki życia, minimalizując ślad środowiskowy naszej działalności i dbając o źródła czystej wody na całym świecie.
    • Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, pilnując, aby w całym łańcuchu dostaw obowiązywały najwyższe standardy ochrony środowiska i zasady odpowiedzialności społecznej, w tym ochrona praw człowieka.
    • Podejmujemy działania na rzecz ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał.
RAPORTOWANIE
hd DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Obecnie
Kompleksowy obraz naszych postępów i osiągnięć w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
dsf DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
W przeszłości
Od ponad 15 lat przedstawiamy raporty na temat najbardziej znaczących skutków naszej działalności biznesowej na całym świecie.
ds DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Kraj
Wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju na niektórych z naszych kluczowych rynków.
ŚLEDŹ DZIAŁANIA FIRMY ABBOTT
true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?