ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

WIZJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zrównoważony rozwój w firmie Abbott to obszary, gdzie szanse dla naszej firmy przecinają się z pozytywnymi skutkami dla społeczności i środowiska naturalnego. Dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego wzrostu. Mamy zamiar dostarczać przełomowe technologie oraz tworzyć wartości w społecznościach na całym świecie.

Zdobywamy zaufanie do naszej marki i produktów dzięki przestrzeganiu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa oraz zasad etyki i uczciwości.

Wprowadzamy nowe rozwiązania, aby zaspokajać zmieniające się potrzeby zdrowotne i tworzyć nowe systemy opieki medycznej dla osób, które najbardziej tego potrzebują.

Wspieramy i chronimy zdrowe warunki życia, minimalizując ślad środowiskowy naszej działalności i dbając o źródła czystej wody na całym świecie.

Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, pilnując, aby w całym łańcuchu dostaw obowiązywały najwyższe standardy ochrony środowiska i zasady odpowiedzialności społecznej, w tym ochrona praw człowieka.

Podejmujemy działania na rzecz ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia naszych pracowników, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał.

RAPORTOWANIE

OBECNIE

Kompleksowy obraz naszych postępów i osiągnięć w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

W PRZESZLOSCI

Od ponad 15 lat przedstawiamy raporty na temat najbardziej znaczących skutków naszej działalności biznesowej na całym świecie.

KRAJ

Wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju na niektórych z naszych kluczowych rynków.

ŚLEDŹ DZIAŁANIA FIRMY ABBOTT