ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND ABBOTT FUND
NASZA WIZJA FILANTROPIJNA

Postrzegamy działania charytatywne jako potężne źródło innowacji społecznych, które przyczyniają się do tworzenia prężnych i zdrowych społeczności. Jest to sposobność ku temu, aby wprowadzać pionierskie idee, opracowywać nowe rozwiązania, tworzyć następne pokolenie liderów, wzmacniać postawy obywatelskie i organizacje społeczne oraz budować partnerstwa w celu rozwiązania złożonych problemów globalnych. Stosujemy trzy zasady, które naszym zdaniem są fundamentalne dla przemyślanych i skutecznych działań charytatywnych:

  • NAPĘDZANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

   Rozwiązania dla społeczności muszą być wynikiem wspólnych wysiłków podejmowanych z ludźmi, których staramy się wspierać, a docelowo stać się ich własnością
  • WYRAZISTE

   Pomiar i ocena skutków naszego oddziaływania pozwalają nam nieustannie uczyć się i podejmować kluczowe decyzje
  • DŁUGOFALOWE

   Rozumiemy, że długoterminowe powodzenie naszych inicjatyw zależy od samodzielności, bez wsparcia ze strony darczyńców
HISTORIA

Fundacja Abbott Fund powstała w 1951 r. z myślą o działaniach charytatywnych. Inwestujemy w innowacyjne pomysły, dzięki którym zwiększamy dostęp do opieki zdrowotnej, wzmacniamy społeczności, w których żyjemy i pracujemy, a także wspieramy edukację w dziedzinie nauki oraz medycyny. We współpracy z innymi podmiotami dokładamy wszelkich starań, aby wnosić trwały wkład w życie ludzi i zachęcać innych do podejmowania pozytywnych działań.

KLUCZOWE OBSZARY
fs DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ
Propozycje rozwiązań, które likwidują przeszkody utrudniające prowadzenie zdrowego trybu życia
dg DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI
Wzmacnianie społeczności, w których żyjemy i działamy
alt DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
EDUKACJA NAUKOWA
Inspirowanie przyszłych pokoleń naukowców i inżynierów
DOTACJE

Fundacja Abbott Fund nie przyjmuje obecnie niezamówionych wniosków o dotacje.

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?