FUNDACJA ABBOTT FUND

NASZA WIZJA FILANTROPIJNA

Postrzegamy działania charytatywne jako potężne źródło innowacji społecznych, które przyczyniają się do tworzenia prężnych i zdrowych społeczności. Jest to sposobność ku temu, aby wprowadzać pionierskie idee, opracowywać nowe rozwiązania, tworzyć następne pokolenie liderów, wzmacniać postawy obywatelskie i organizacje społeczne oraz budować partnerstwa w celu rozwiązania złożonych problemów globalnych. Stosujemy trzy zasady, które naszym zdaniem są fundamentalne dla przemyślanych i skutecznych działań charytatywnych:

NAPĘDZANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Rozwiązania dla społeczności muszą być wynikiem wspólnych wysiłków podejmowanych z ludźmi, których staramy się wspierać, a docelowo stać się ich własnością

WYRAZISTE

Pomiar i ocena skutków naszego oddziaływania pozwalają nam nieustannie uczyć się i podejmować kluczowe decyzje

DŁUGOFALOWE

Rozumiemy, że długoterminowe powodzenie naszych inicjatyw zależy od samodzielności, bez wsparcia ze strony darczyńców

HISTORIA

Fundacja Abbott Fund powstała w 1951 r. z myślą o działaniach charytatywnych. Inwestujemy w innowacyjne pomysły, dzięki którym zwiększamy dostęp do opieki zdrowotnej, wzmacniamy społeczności, w których żyjemy i pracujemy, a także wspieramy edukację w dziedzinie nauki oraz medycyny. We współpracy z innymi podmiotami dokładamy wszelkich starań, aby wnosić trwały wkład w życie ludzi i zachęcać innych do podejmowania pozytywnych działań.

KLUCZOWE OBSZARY

DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

Propozycje rozwiązań, które likwidują przeszkody utrudniające prowadzenie zdrowego trybu życia

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNOŚCI

Wzmacnianie społeczności, w których żyjemy i działamy

EDUKACJA NAUKOWA

Inspirowanie przyszłych pokoleń naukowców i inżynierów

DOTACJE

Fundacja Abbott Fund nie przyjmuje obecnie niezamówionych wniosków o dotacje.