DPO UE

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z przedstawicielami firmy Abbott w Państwa kraju, znajdą Państwo informacje o kontakcie na naszej stronie Worldwide Locations. Jeśli mają Państwo uwagi lub pytanie do firmy Abbott lub chcą skorzystać ze swoich praw, proszę podać następujące informacje:

Proszę wypełnić wszystkie obowiązkowe pola

Nieprawidłowy adres e-mail

Adresy e-mail nie są zgodne

Proszę podać prawidłowy numer telefonu

Proszę podać prawidłowy kod pocztowy

Proszę wybrać co najmniej 1 plik do przesłania lub maks. Rozmiar 4 MB.

captcha Wymagane

(wymagane) Brak polityki prywatności
W zależności od charakteru Państwa żądania możemy poprosić o ustalenie Państwa tożsamości. Na żądanie możemy poprosić Państwa o przedstawienie odpowiedniego dowodu, który może obejmować dokumenty takie jak:

1)      dowód potwierdzający Państwa tożsamość i adres (paszport, prawo jazdy, rachunek za media)

2)      dowód potwierdzający tożsamość i adres osoby, której dane dotyczą (jeżeli różni się od powyższej)

3)      upoważnienie osoby, której dane dotyczą, do działania w jej imieniu (jeśli dotyczy)

Dokumentacja potwierdzająca tożsamość (opcjonalnie): Dokumentacja potwierdzająca tożsamość:
(opcjonalnie)

Po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria dotyczące ujawnienia danych lub wykonania praw wynikających z RODO UE i po dostarczeniu wystarczających informacji, powinni Państwo otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez nas Państwa wniosku do przetworzenia. Należy pamiętać, że okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony, maksymalnie o 60 kolejnych dni, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, wraz z podaniem przyczyny opóźnienia.

W przypadku dostępu do danych lub wykonania żądania praw możemy wymagać od Państwa potwierdzenia tożsamości za pomocą zatwierdzonej identyfikacji przed spełnieniem żądania o dostęp do danych.

Gromadzimy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na zapytanie, które wysyłają Państwo za pośrednictwem tego formularza kontaktowego. Firma Abbott i jej partnerzy rozumieją, jak ważna jest ochrona Państwa informacji, i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Należy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności inspektora ochrony danych DPO UE. Klikając poniższe pole, rozumieją Państwo, że dostarczone informacje będą podlegać polityce prywatności inspektora ochrony danych DPO UE.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:
true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?