DPO UE

Jeśli chcą Państwo skontaktować się z przedstawicielami firmy Abbott w Państwa kraju, znajdą Państwo informacje o kontakcie na naszej stronie Worldwide Locations. Jeśli mają Państwo uwagi lub pytanie do firmy Abbott lub chcą skorzystać ze swoich praw, proszę podać następujące informacje:

Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Email ID This field is mandatory
Invalid Firstname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Lastname This field is mandatory Maximum characters :20
Invalid Phone Number
Enter valid address Maximum characters :30
Invalid Zip code Maximum characters :10
Invalid State
This field is mandatory This field is mandatory
This field is required

W zależności od charakteru Państwa żądania możemy poprosić o ustalenie Państwa tożsamości. Na żądanie możemy poprosić Państwa o przedstawienie odpowiedniego dowodu, który może obejmować dokumenty takie jak:

1)      dowód potwierdzający Państwa tożsamość i adres (paszport, prawo jazdy, rachunek za media)

2)      dowód potwierdzający tożsamość i adres osoby, której dane dotyczą (jeżeli różni się od powyższej)

3)      upoważnienie osoby, której dane dotyczą, do działania w jej imieniu (jeśli dotyczy)

Dokumentacja potwierdzająca tożsamość :

Remove

Po upewnieniu się, że spełniają Państwo kryteria dotyczące ujawnienia danych lub wykonania praw wynikających z RODO UE i po dostarczeniu wystarczających informacji, powinni Państwo otrzymać odpowiedź w ciągu 30 dni od daty przyjęcia przez nas Państwa wniosku do przetworzenia. Należy pamiętać, że okres ten może zostać w razie potrzeby przedłużony, maksymalnie o 60 kolejnych dni, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków. Poinformujemy osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, wraz z podaniem przyczyny opóźnienia.

This field is mandatory

W przypadku dostępu do danych lub wykonania żądania praw możemy wymagać od Państwa potwierdzenia tożsamości za pomocą zatwierdzonej identyfikacji przed spełnieniem żądania o dostęp do danych.

Gromadzimy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na zapytanie, które wysyłają Państwo za pośrednictwem tego formularza kontaktowego. Firma Abbott i jej partnerzy rozumieją, jak ważna jest ochrona Państwa informacji, i będą wykorzystywać te informacje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Należy kliknąć tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności inspektora ochrony danych DPO UE. Klikając poniższe pole, rozumieją Państwo, że dostarczone informacje będą podlegać polityce prywatności inspektora ochrony danych DPO UE.

 
This field is mandatory