IRLANDIA

Ireland
 • ABBOTT ESTABLISHED PHARMACEUTICALS DIVISION

  2.1 Woodford Business Park

  Santry

  Dublin 17

  Ireland

  Telephone: +353 (0)1 846 8700

  Fax: +353 (0)1 846 8701

 • ABBOTT IRELAND DIABETES CARE

  Donegal Town

  Donegal

  Ireland

  Tel: +353 (0)74 974 0200

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISON

  Lisnamuck

  Longford

  Ireland

  Tel: +353 (0)43 333 1000

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISION

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 915 6200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Dromore West

  Cootehill

  Cavan

  Ireland

  Tel: +353 (0)49 555 9200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Ballytivnan

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 930 1800

 • ABBOTT IRELAND VASCULAR DIVISION

  Cashel Road

  Clonmel

  Tipperary

  Ireland

  Tel: +353 (0)52 617 3000

 • ABBOTT LABORATORIES IRELAND LTD.

  4051 Kingswood Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24

  Ireland

  Tel: +353 (1)46 91500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Block B

  Liffey Valley Office Campus

  Quarryvale

  Dublin

  Ireland

  Tel: +353 (0) 1 7782500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Westport Business Park

  Lodge Road

  Westport

  Mayo

  Ireland

  Tel: +353 (0)98 51000

 • ABBOTT NUTRITION LTD.

  Fort Gary

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 919 5900

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?