CHORWACJA

Croatia
 • Initial contact: (+3851) 2350 555

 • Diagnostics

  Abbott Ltd.

  Diagnostics

  Koranska 2

  10000 Zagreb, Croatia

  Telephone: (+385 1) 2350 560

  Facsimile: (+385 1) 2441 331

 • Nutritionals

  Abbott Ltd.

  Koranska 2

  10000 Zagreb, Croatia

  Telephone: (+3851) 2350 510 

  Facsimile: (+3851) 2441 334

 • Diabetes

  Abbott Ltd.,

  Koranska 2,

  10000 Zagreb, Croatia,

  Telephone: (+3851) 2350 577,

  Fascimile: (+3851) 2441 330

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?