WIETNAM

Vietnam
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories. S.A.

  Me Linh Point Tower

  Level 9, Ngo Duc Ke Street

  Ho Chi Minh City, District 1, Vietnam

  Telephone: (84 8) 3825 6551

  Facsimile: (84 8) 3825 6553

 • Established Pharmaceuticals Division

  Me Linh Point Tower

  Level 10, Ngo Duc Ke Street

  Ho Chi Minh City, District 1, Vietnam

  Telephone: (84 8) 3824 2006

  Facsimile: (84 8) 3824 2081

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories. S.A.

  Me Linh Point Tower

  Level 8, Ngo Duc Ke Street

  Ho Chi Minh City, District 1, Vietnam

  Telephone: (84 8) 3827 2601

  Facsimile: (84 8) 3827 2602

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?