TAJWAN

Taiwan
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  6th Floor, No. 51 & No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2505 3600

 • Diabetes Care & Molecular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  104 Taipei Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Diabetes Care Facsimile: (886 2) 2517 6348

  Molecular Facsimile: (886 2) 2517 6136

 • Medical Optics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  10th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  AMO Facsimile: (886 2) 2501 9292

 • Vascular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  7th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Vascular Facsimile: (886 2) 2501 8183

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  5F-2, 186, Jien Yi Road, Chung Ho District

  New Taipei City 235, Taiwan

  Telephone: (886 2) 8228 0805

  Facsimile: (886 2) 8228 0978

 • Established Pharmaceutical Division

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2501 4588

true
accessibility

ZA CHWILĘ PRZEJDZIESZ DO STRONY INTERNETOWEJ FIRMY ABBOTT DOTYCZĄCEJ KONKRETNEGO KRAJU LUB REGIONU

Żądana witryna internetowa jest przeznaczona dla osób mieszkających w danym kraju, o czym poinformowano w treści witryny. W związku z tym witryna ta może zawierać informacje dotyczące produktów farmaceutycznych, urządzeń medycznych i innych produktów bądź ich zastosowań, które nie są zatwierdzone w innych krajach lub regionach.


Żądana witryna internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?

accessibility

ZA CHWILĘ OPUŚCISZ STRONY INTERNETOWE FIRMY ABBOTT I PRZEJDZIESZ DO SERWISU ZEWNĘTRZNEGO.

Łącza, które kierują Cię poza witryny internetowe Abbott, nie znajdują się pod jej kontrolą, a zatem firma Abbott nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z takich witryn ani za dalsze łącza znajdujące się na nich. Firma Abbott udostępnia takie łącza tylko dla Twojej wygody, a ich uwzględnienie nie świadczy o zatwierdzeniu przez firmę Abbott strony, do której prowadzi dane łącze.


Żądana strona internetowa może nie być zoptymalizowana pod kątem stosowanego rozmiaru ekranu.

CZY CHCESZ KONTYNUOWAĆ I OPUŚCIĆ TĘ STRONĘ?